wersja mobilna

Certyfikacja

Posiadamy świadectwo UDT, potwierdzające nasze kwalifikacje w zakresie praktycznego wykonywania napraw i montażu oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, w tym odpowiednich norm i przepisów prawnych.